Portfolio

Veřejné budovy

Spolupracuji s obcemi a městy na novostavbách i rekonstrukcích veřejných budov, pro které jsem se svým týmem schopná nabídnout nejen služby architekta, ale i cílenou dotační i energetickou rozvahu či možnosti etapizace. 
Zkušenosti mám zejména se školními objekty, obecními úřady, hasičskou zbrojnicí...