Portfolio

Areály

Areály jsou široký pojem. Nejčastěji se zabývám areály základních škol, možnostmi jejich rozvoje a etapizace dalšího využití. Patří sem ale i návrhy využití ploch brownfieldů, bývalých statků, průmyslových areálů, nebo areálů veřejných budov.